Rinne Rang a 5 dráma raidió, An tAsarlaí ó Oz. Tharraing siad pictiúir álainn chomh maith. Maith sibh go léir! (Fifth Class made a radio drama, The Wizard of Oz. They drew beautiful pictures as well. Great job everyone!)