Chuir Rang a Dó dráma as Gaeilge i láthair, An Garbhán. Bhí an dráma sármhaith ar fad! (Second Class performed a drama, an Irish translation of The Gruffalo. The play was excellent!)